free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u 2018/2019 godini

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“, broj: 2/02, 2/04,16/04,15/12,12/15,7/16i13/17) i člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB“ broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17), te člana 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja, Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za učešće u sufinansiranju zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u 2018/2019. godini

I

U skladu sa mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima kojima omogućuje zapošljavanje radnika i to u iznosu od 700,00 KM VSS/VŠ na period od dvanaest (12) mjeseci i 500 KM za SSS/KV/NKV na period od dvanaest (12) mjeseci za svakog kandidata pojedinačno. Poslodavac  maksimalno  može  podnijeti prijavu za sufinansiranje 5 nezaposlenih osoba. Osobe koje se predviđaju zaposliti moraju biti na evidenciji nezaposlenih osoba prije podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv. Poslodavac je obavezan zadržati sufinansiranu osobu 6 mjeseci sa VSS/VŠ i 3 mjeseca sa SSS/KV/NKV po isteku perioda sufinansiranja od 12 mjeseci.

II

Podnošenje prijava za sufinansiranje će se vršiti putem općinskih ispostava/biroa Službe za zapošljavanje SBK/KSB i u istim se mogu dobiti sve informacije o potrebnim dokazima kao i obrazci za prijavljivanje.

III

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama programa, koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području SBK.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave Javnog poziva. Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V

Vrednovanje prijava obavljat će se na temelju Kriterija za vrednovanje programa za poticaj  zapošljavanja za 2018. godinu, koji su sastavni dio Programa sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih obitelji.

VI

Sa svim korisnicima sredstava ova Služba će sklopiti ugovor u kome će biti definisana prava i obaveze korisnika po ovom programu.

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

VIII

Program sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih obitelji i Javni poziv objavljen na  web stranici www.szzksbsbk.com.ba.

 

Broj: 04-49-2981/18

Travnik,15.10.2018. godine

zamjenik ravnatelja                         
Marinko Krajina dipl.ing.
direktor       
Željko Lončar, dipl.oec

- Prijavni obrazac

- Program 2018

Ažurirano (Utorak, 16 Listopad 2018 07:16)

 

JAVNA LICITACIJA

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na temelju članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona“, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 7/16 i 13/16), članka 14. i 14 a. Statuta Službe za zapošljavanje („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona“, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17) i Odluke o ponovnom pokretanju procedure za prodaju putničkih vozila Službe za zapošljavanje KSB/SBK, broj: 01-02-73/18 od 03.10.2018. godine, Služba za zapošljavanje KSB/SBK objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju službenih putničkih vozila Službe za zapošljavanje KSB/SBK

putem druge javne licitacije

I. PREDMET OGLASA

1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih motornih vozila, javnom licitacijom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, kako slijedi:

Osnovne karakteristike

ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI

Ambiente

ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI

Ambiente

Godina proizvodnje

2012

2011

Broj šasije

TMBCS21Z9C2129721

TMBCS21Z7C2044490

Broj motora

BXE E17381

BXE E15799

Zapremina motora

1896

1896

Snaga motora

77

77

Broj vrata

4+1

4+1

Broj sjedišta

5

5

Prijeđenih kilometara

115.795

235.456

Nabavna vrijednost

28.169,00

30.224,00

Procijenjena vrijednost/početna vrijednost

10.500,00 KM

7.500,00 KM

2. Vozila se prodaju neregistrirana.

II.POČETNA CIJENA

1.Početna prodajna cijena za vozila iz članka I. Javnog oglasa iznosi:

ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI 2012 godište 10.500,00 KM

ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI 2011 godište 7.500,00 KM

III. PRAVO UČEŠĆA

1. Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najveću cijenu za pojedino vozilo.

2. Pravo učešća na Javni oglas, sistemom licitacije, imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja izvrše polog (kauciju) u iznosu od 10 % početne cijene predmetne licitacije na transakcijski račun 3386702240252470 kod UniCredit Banke d.d. Filijala Travnika sa naznakom „za javnu licitaciju za vozila“ i naznakom za koje vozilo i o tome predoče dokaz Povjerenstvu prije početka javne licitacije.

3. Polog će po završetku licitacije biti vraćen svim sudionicima, osim najboljem ponuditelju koji će pravo na polog izgubiti ukoliko u roku od 3 radna dana ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, odnosno ne uplati puni iznos najkasnije u roku od 3 radna dana od dana zaključenja ugovora.

IV. PREGLED VOZILA

1. Putnička vozila se mogu pogledati na parking prostoru Travnik, ul. Bosanska (parking kod hotela Orijent) do 19.10.2018. godine, u periodu od 12,00 do 15,00 sati radnim danom, uz najavu na kontakt telefon broj: 030 540-546 i 030 518-764

V. TIJEK LICITACIJE

Javna licitacija će se obaviti dana 22.10.2018. godine u prostorijama Službe za zapošljavanje KSB/SBK, ulica Hadži Ali Bega Hasanpašića b.b., Travnik, sa početkom u 10:00 sati.

1. Licitacija se sprovodi kroz sljedeće korake:

- registracija ponudača, što predstavlja provjeru identiteta sudionika licitacije, odnosno njegove ovlaštene

osobe odnosno opunomoćenika

- Prezentiranje sadržaja javnog poziva za učešće na licitaciji od strane predsjednika komisije,

- Postavljanje pitanja od strane ponudača u vezi sa postupkom licitacije, ako ih ima,

- Javno nadmetanje.

2. Pobjednikom licitacije se proglašava ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu ponude u javnom nadmetanju na licitaciji.

3. Ukoliko se javnom pozivu odazvao sarno jedan ponuditelj za vozilo/vozila koja su predmet prodaje, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, predsjednik komisije ga proglašava pobjednikom licitacije za to vozilo/vozila.

4. Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi povjerenstva i ponuditelji, odnosno njihovi opunomoćenici potpisuju zapisnik o licitaciji.

VI. OBVEZE KUPCA

1. Pobjednik licitacije, dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 3 radna dana, od dana završetka postupka.

2. Pobjednik licitacije je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od 3 radna dana od dana zaključenja Ugovora, u korist Službe za zapošljavanje KSB/SBK.

3. Sve poreze i troškove oko transporta i prenosa vlasništva snosi pobjednik licitacije.

4. Prodaja vozila se vrši po principu " viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

5. Primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

6. Ako pobjednik licitacije odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju Ugovora), Služba za zapošljavanje KSB/SBK će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, koji je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u Javnom oglasu.

VII. DODATNE INFORMACIJE

1. Sve informacije u vezi javnog oglasa mogu se dobiti radnim danima na kontakt telefon broj: 030 540- 546 i 030 518-764.

2. Služba za zapošljavanje KSB/SBK zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenih motornih vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do trenutka uplate kupoprodajne cijene.

Broj: 01-49-2984/18

Datum: 10.10.2018. godine

 

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina dipl.ing.

direktor
Željko Lončar dipl.oec.

 

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 64 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas163
mod_vvisit_counterJuče417
mod_vvisit_counterOve sedmice163
mod_vvisit_counterProšle sedmice4461
mod_vvisit_counterOvog mjeseca9359
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca12415
mod_vvisit_counterSvi dani712720