free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Konkurs za prijem pripravnika u Službi za zapošljavanje SBK

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB
TRAVNIK

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012.godine, direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-76/16 od 02.12.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za  prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža

I

1. Dva pripravnika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

II

Raspored pripravnika vrši direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Pismo namjere

- Biografija

- Ovjerenu Izjavu o neposjedovanju radnog iskustva

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o obavljanju pripravničkog staža dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje i Dnevni list, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-1634/16

Datum, 05.12.2016.godine

 

v.d. direktor

Željko Lončar dipl. oec.

Ažurirano (Srijeda, 07 Prosinac 2016 12:20)

 

PROGRAM sufinansiranja zaposljavanja demobilisanih boraca/branitelja

Program sufinansiranja možete snimiti na linkovima ispod u PDF-u:

 

- PROGRAM sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica_B verzija

 

- PROGRAM sufinanciranja zapošljavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji_H verzija

 

Služba za zapošljavanje SBK/KSB Travnik

 

Ažurirano (Utorak, 06 Prosinac 2016 12:09)

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 11 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas43
mod_vvisit_counterJuče301
mod_vvisit_counterOve sedmice43
mod_vvisit_counterProšle sedmice4954
mod_vvisit_counterOvog mjeseca5730
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca11790
mod_vvisit_counterSvi dani485774
|