free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Obavijest-rang lista

Služba za zapošljavanje SBK/KSB

Broj:04-32
Datum: 12.5.2017.

Obavijest

 

Popis ocijenjenih Poslodavaca (koji ispunjavaju uvjete) Programa sufinanciranja zapošljavanja razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji po drugom pozivu

Popis poslodavaca

Rb

Općina

Poslodavac

stručna sprema

SSS/KV/NK

VSS/VŠ

1

Novi Travnik

JU Centar za socijalni rad

1

2

Novi Travnik

Džemo-Mont

1

3

Travnik

RVI PREVOZI d.o.o.

1

1

4

Jajce

Grafoprint d.o.o.

1

5

Jajce

DRUMS 3B d.o.o.

2

1

6

Busovača

STR HERC-PROM

1

7

Bugojna

OR PEKARA PRINC

1

8

Vitez

Ljekobilje Natura

1

9

Nova Bila - Travnik

Barel d.o.o.

1

10

Vitez

MAKS d.o.o.

2

11

Busovača

Općina Busovača

2

12

Gornji Vakuf-Uskoplje

B-H VET  d.o.o.

1

13

Novi Travnik

JU Centar DUGA

1

14

Busovača

Radio Busovača

1

15

Jajce

Ober Bešpelj d.o.o.

3

16

Vitez

Općina Vitez

2

17

Busovača

Creative d.o.o.

1

18

Gornji Vakuf-Uskoplje

JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o.

1

19

Donji Vakuf

JU Dječiji vrtić

1

20

Travnik

JU Zavičajni Muzej

1

zamjenik ravnatelja                                              direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.                             Željko Lončar, dipl. oec

Ažurirano (Petak, 12 Svibanj 2017 09:43)

 

Konkurs za prijem pripravnika

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 
SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 10. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje broj: 01-02-07-1/12 od 15.03.2012.godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-30/17 od 13.04.2017. godine, raspisuje

K O N K U R S

za  prijem pripravnika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

I

1. Pripravnik u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža, jedan izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Pismo namjere,

- Biografija,

- Ovjerenu Izjavu o neposjedovanju radnog iskustva,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu sa pripravnikom dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-470/17

Datum, 13.04.2017.godine

zamjenik ravnatelja                                   direktor

Marinko Krajina,                     dipl.ing. Željko Lončar dipl. oec.

Ažurirano (Srijeda, 19 Travanj 2017 13:43)

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas90
mod_vvisit_counterJuče325
mod_vvisit_counterOve sedmice1514
mod_vvisit_counterProšle sedmice2916
mod_vvisit_counterOvog mjeseca7442
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca8026
mod_vvisit_counterSvi dani580957
|