free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Natječaj Biro Kreševo

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na temelju članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15 07/16 i 13/16“), članka 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Kantona Središnja Bosna  („Službene novine KSB, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i Odluke UV broj: 01-02-72/16 od 02.12.2016. godine) i članka 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012. godine i Odluke Upravnog vijeća broj: 01-02-21/17 od 22.02.2017. godine ravnatelj uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje KSB, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja, a najdulje godinu dana

u Službu za zapošljavanje KSB

I

1. Ispostava-Biro Kreševo: Voditelj Ispostave Kreševo,  jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: VSS VII stepen ili Master (300 ECTS bodova), društvenog smjera, sa tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Opis pozicije: Organizira i koordinira rad biroa, koordinira i ostvaruje suradnju sa opštinskim strukturama vlasti, vladinim i nevladinim organizacijama, poslodavcima, školama i fakultetima, izvodi obuku sa nezaposlenim osobama iz oblasti poduzetništva, vodi evidencije i savjetovanja sa nezaposlenim osobama VSS, bakalaureat i VKV, vrši savjetovanja, informisanja, te druge poslove po nalogu ravnatelja i zamjenika ravnatelja.

II

Svi kandidati koji ispunjavanju uvjete propisane Natječajem bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju,

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računalu,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hrecegovine „Službene novine F BiH“, broj: 70/08).

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju sudskog postupka.

IV

Natječaj se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje KSB, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za natječaj“.

Broj: 01-34-202/17

Datum, 24.02.2017.godine

 

zamjenik ravnatelja                                       direktor

Marinko Krajina, dipl.ing.                         Željko Lončar dipl. oec.

Ažurirano (Ponedjeljak, 27 Veljača 2017 11:13)

 

Javni poziv za TRIPLE WIN projekt

Triple Win projekat

provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme.

JAVNI POZIV

Za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njeg u u SR Njemačkoj

Mjesto rada : SR Njemačka

Naziv posla :Radnici za zdravstvenunjegu

Opis posla: rad namjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

Uslovi za kandidate:

Status :

Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira ćeimati nezaposlena lica registrovana na evidenciji službi za zapošljavanje u BosniiHercegovini.

Оbrazovanje :

- Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);

- Obrazovni profil: medicinska sestratehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera

Posebna znanja i veštine:

- Poznavanje njemačkog jezika na elementarnom nivou - minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike;

A2 Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

- Položen stručni ispit za rad u struci

Radno iskustvo:

- od prednosti je radno iskustvo u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući)

- prekvalifikacije će se uzimati u razmatranje ukoliko podrazumijevaju:

a) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmatranje) uz prethodno završeno srodno medicinsko obrazovanje (npr. prekvalifikacija diplome fizioterapeuta na zvanje medicinska sestra/tehničar) ili

b) vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmantranje) uz 2 godine radnog iskustva kao njegovatelj (uključujući pripravnički staž)

Uslovi rada i boravka :

Vrsta radnog odnosa:

- Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diploma za

Zdravstvenog radnika;

Više...

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 61 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas110
mod_vvisit_counterJuče325
mod_vvisit_counterOve sedmice1534
mod_vvisit_counterProšle sedmice2916
mod_vvisit_counterOvog mjeseca7462
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca8026
mod_vvisit_counterSvi dani580977
|