free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Oglasi

SGH d.o.o. Tuzla

SGH d.o.o. Tuzla

Djelatnost: Završni radovi u građevini

 

Tel: 063/798/777

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Kontakt osoba: Mirela Lovrić-Pejić

Raspisuje oglas za prijem radnika: MONTER GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Broj izvršilaca: 30

Zanimanje, odsjek ili smjer: MONTER VENTILACIJE

Potrebni uslovi: Zanat, KV, timski igrač, radno iskustvo je poželjno.

Radni odnos je na ODREĐENO

Razgovor s kandidatom će se obaviti u našim prostorijama dana 15.9.2017. u 12 h.

 

Poslodavac:

SGH d.o.o.

Ažurirano (Četvrtak, 24 Kolovoz 2017 11:30)

 

Oglas za medicinskog tehničara-NJEMACKA

NJEMAČKA: Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – više izvršilaca

 

Njemačka Agencija za posredovanje u zapošljavanju YA Personalleasing Kelheim raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na području Republike Njemačke za slijedeću radnu poziciju: Medicinska sestra/tehničar (m/ž) – više izvršilaca.

 

Uslovi:

 

• Završena medicinska škola, IV stepen – Opći smjer

• Položen državni ispit

• Položen B1/B2 kurs njemačkog jezika (Goethe-Institut, ÖSD, Telc GmbH, TestDaF), po mogućnosti ne stariji od godinu dana

• Spremnost za rad u smjenama

• Radno izkustvo, ali nije neobhodno

• Položen vozački ispit, ali nije neophodno

• Poželjno posjedovanje hrvatske putovnice

 

Nudimo:

 

• Postepeno uvođenje u posao

• Atraktivno radno mijesto sa ugodnom radnom atmosferom

• Kontinuirano stručno usavršavanje

• Odgovarajuća zarada

• Brinemo se za vaš smještaj

• Pomoć u vezi svih birokratskih veza

 

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

• Aplikaciju – Bewerbung t.j.:

o Pismo namjere/Motivaciono pismo

o Biografiju

o Svjedočanstva i Diplome o završenom školovanju

o Dokaz o radnom stažu

o Dokaz o položenom stručnom ispitu

o Dokaz o poznavanju njemačkog jezika

 

Skenirane dokumente slati putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu:

YA Personalleasing

Asima Yardimci

Tilsiter Straße 2a

93309 Kelheim

 

Kontakt osoba Asima Yardimci.

 

 

Oglas je otvoren na duži vremenski period. Nepotpune i neodgovarajuće prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkurs za prijem pripravnika

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15 i 07/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012.godine, direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-55/16 od 07.11.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za  prijem pripravnika za obavljanje pripravničkog staža

I

1. Dva pripravnika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana.

Uslovi: VSS VII stepen ili Master (300 ECTS bodova) društvenog smjera, bez predhodnog radnog iskustva.

II

Raspored pripravnika vrši direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Pismo namjere

- Biografija

- Ovjerenu Izjavu o neposjedovanju radnog iskustva

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o obavljanju pripravničkog staža dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Faktor i Dnevni list dana 12.11.2016. godine, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana   objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-1496/16

Datum, 10.11.2016.godine

 

v.d. direktor

Željko Lončar dipl. oec.

 

 

Ažurirano (Petak, 11 Studeni 2016 14:23)

 

Konkurs za prijem zaposlenika-Biro Jajce

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12. 12/15 i 07/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje  Srednjobosanskog kantona  („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i člana 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012.g. direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB, i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-54/16 od 07.11.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

Za  prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

1. Biro Jajce: Savjetodavac II, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi: VŠS ili Bachelor (180 ECTS bodova), društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

Opis pozicije: uvođenje i skidanje s evidencije, uključujući i prvo prijavljivanje, savjetodavni intervju sa nezaposlenim osobama, zaključno sa završenom srednjom školom, brisanje iz evidencije po savjetodavnom intervjuu, prijem i obrada zahtjeva za novčane naknade, prijem i obrada zahtjeva za dokup staža, izrada rješenja o brisanju s evidencije, izrada rješenja o pravu na zdravstvenu zaštitu, informativni seminari, prijem i obrada zahtjeva za poticaje, posredovanje i zapošljavanje uz posredovanje i druge poslove koje odredi šef, direktor i zamjenici direktora.

II

Raspored zaposlenika vrši direktor uz mišljenje oba zamjenika direktora.

Svi kandidati sa liste za uži izbor bit će pozvani na intervju.

III

Uz prijavu treba priložiti :

- Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

- Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

- Dokaz o stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak XI.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hrecegovine „Službene novine F BiH, broj:70/08“).

- Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

IV

Konkurs se objavljuje u dnevnim novinama Faktor i Dnevni list dana 12.11.2016. godine, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana   objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Broj: 01-34-1497/16

Datum, 10.11.2016.godine                                                                   

v.d. direktor

Željko Lončar dipl. oec

Ažurirano (Petak, 11 Studeni 2016 14:19)

 

Poništenje konkursa- Biro za zapošljavanje Jajce

Na osnovu člana  13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona („Službene novine SBK/KSB, broj 02/02, 02/04 ,16/04, 15/12 i 12/15“), člana  14. i Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona  („Službene novine SBK/KSB broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15“) te člana  39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012. godine i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-38/16 od 15.09.2016. godine, direktor uz mišljenje zamjenika direktora I i II  Službe za zapošljavanje SBK/KSB objavljuje da

PONIŠTAVA

Konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

Poništava se konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju, oglasnim pločama i na web stranici Službe dana 25.06.2016. godine i to za poziciju:

1. Biro- Ispostava Jajce: Savjetodavac II jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Uslovi: VŠS ili Bachelor – prvostupnik društvenog smjera, s jednom godinom radnog iskustva, položen stručni ispit.

Obrazloženje: Konkurs se poništava do usklađivanja Općih akata Službe sa Zakonom o radu, Odlukom o osnivanju i Statutom Službe za zapošljavanje SBK/KSB

Broj: 01-34-932-1/16

Datum, 26.09.2016. godine

 

v.d. direktor

Željko Lončar, dipl. oec.

 

Oglas GRAWE

Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, osiguravajuće društvo sa najvećom aktivom, i prvo međunarodno osiguravajuće društvo osnovno u BiH objavljuje oglas za pozicujiju:

 

Zastupnik za prodaju osiguranja (m/ž) na području:

 

Mostar, Tomislavgrad, Grude, Ljubuški, Čapljina, Neum;

Sarajevo, Goražde, Visoko, Kakanj;

Tešanj, Jelah, Doboj Jug, Maglaj, Novi Šeher;

Tuzla, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Gračanica, Kladanj, Odžak, Orašje;

Vitez, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Bugojno, Jajce, Travnik, Novi Travnik;

Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa, Sanski Most.

Opis poslova:

-Posredovanje i zastupanje u svim vrstama osiguranja

-Savjetovanje novih i stalnih osiguranika

-Aktivno učešće na prodajnim sastancima i radionicama u svrhu podizanja kvalitete novoa usluga osiguranja

Usluge su Vaše vrline:

-dinamičnost i komunikativnost

-spremnost na učenje

-sklonost timskom radu

-najmanje SSS

GRAWE Vam nudi:

Rad u ugodnoj i dinamičnoj atmosferi uspješne međunarodne kompanije sa preko 188 godina tradicije

Mogućnost dodatng usavršavanja i obrazovanja, nagrada za postignute rezultate

 

Ukoliko ste zainteresirani, Vašu biografiju i kopiju diplome dostavite do 20.09.2016. godine na adresu

GRAWE osiguranje dd Sarajevo, Trg solidarnosti 2, 71000 Sarajevo, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , www.grawe.ba

 
Više članaka...
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 72